Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος του καν(ΕΚ) 867/2008 - Περίοδος Υλοποίησης 2009-2010