ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
 

EΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π.
Πειραιώς 37-39 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ  προκηρύσσει πλειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την πώληση του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου της στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν το τεύχος της προκήρυξης και τον κατάλογο του μηχανολογικού εξοπλισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, Πειραιώς 37-39 Αθήνα, αρμόδιος κος. Ξεζωνάκης Χάρης τηλέφωνο 2103358304.

Δεκτές και προσφορές για τμηματική αγορά.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία από 10:00π.μ. έως και 11:30 π.μ.,την 8η Οκτωβρίου2009.

Αθήνα 16-09-2009

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Λήψη Προκύρηξης