Ανακοίνωση Ημερίδας
 

Ο.Ε.Φ.    Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
Πειραιώς 37-39, 10553 Αθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝ. (ΕΚ) 867/2008

Αθήνα,  18 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Ο.Ε.Φ.  Ε.Ο.Π.  Ελαιουργική διοργανώνει την Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου 2009 στην Αθήνα, ημερίδα – ενημέρωση για το Πρόγραμμα  δραστηριοτήτων οργανώσεων ελαιουργικών φορέων,  του Καν. (ΕΚ) 867/2008 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Δράσης Ε.i «Οργάνωση εκδηλώσεων διάδοσης των πληροφοριών».

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση όσον αφορά στην υλοποίηση των δράσεων και των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν στην διάρκεια εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, καθώς και στη διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι σχετικά αφενός με την προβολή των έργων που υλοποιούνται και αφετέρου με τους τρόπους δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των δράσεων σε τοπικούς φορείς, ομάδες παραγωγών και κοινωνικές – επαγγελματικές ομάδες (σχολεία, σύλλογοι κ.λ.π.) με στόχο την ευαισθητοποίηση για θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας του ελαιολάδου & των επιτραπέζιων ελιών και την κοινοτική αντίληψη περί αυτών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στα γραφεία της  Ο.Ε.Φ.   Ε.Ο.Π.  Ελαιουργική, Πειραιώς 37-39 6ος όροφος, ώρα 09.30 π. μ. και απευθύνεται σε υπαλλήλους και σε μέλη της Διοίκησης και Γενικής Διεύθυνσης των Ο.Π. φορέων υλοποίησης του προγράμματός της.

Ο Αναπλ. Γεν. Δ/ντης 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ