Ανακοίνωση Προκήρυξης - Δράση Δi1 Ιχνηλασιμότητα Πάγια
 
ΕΟΠ Ελαιουργική - Ανακοίνωση Προκήρυξης - Δράση Δi1 Ιχνηλασιμότητα ΠάγιαΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37-39, 10553 ΑΘΗΝΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ» προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού Μονάδων Ελαιολάδου (Δεξαμενές, αντλίες σωληνώσεις),που θα εξυπηρετούν το σχήμα πιστοποίησης ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.  Η προμήθεια γίνεται για τις ανάγκες της Δράσης Δ.i.1 «Δημιουργία σχήματος πιστοποίησης ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς».  Η δράση εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στους τομείς του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας Ελιάς στο πλαίσιο του καν(ΕΚ)867/2008».  Ο προϋπολογισμός της προμηθείας, ανέρχεται σε €163.560 και η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.01.2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, Πειραιώς 37-39, 10553 Αθήνα, 6ος όροφος.

Τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ (Πειραιώς 37-39, Αθήνα, 3ος όροφος, Αρμόδιος κος Ξεζωνάκης Χάρης, τηλ.:210 3358304)

Αθήνα 16/09/2009
Ο ΑΝΠΛ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Διαβάστε την προκήρυξη