Ανακοίνωση Προκήρυξης (Επαναληπτικός) - Δράση Γiv1 ΤΒ Ελαιοτριβείων
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ  προκηρύσσει επαναληπτικό  κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την επιλογή Αναδόχου/Προμηθευτή Συσκευών Μέτρησης Ελαιοπεριεκτικότητας για τις ανάγκες της Δράσης Γ.i.v1 «Προσδιορισμός του Κατάλληλου Χρόνου Συγκομιδής των Ελαιοποιήσιμων Ελιών» στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ.Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στους τομείς του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας Ελιάς στο πλαίσιο  ΚΑΝ(ΕΚ)867/2008»
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε €80.000,00 χωρίς Φ.Π.Α., και  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι της  05-10-2009.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 28-09-2009 και ώρα 9.00 πμ.,στα γραφεία της Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Π.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Πειραιώς 37-39,6ος όροφος.

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ (Πειραιώς 37-39,6ος όροφος αρμόδιος κος. Χάρης Ξεζωνάκης ,τηλ. 210 33 58 319).

Αθήνα 24-09-2009
Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Διαβάστε την προκήρυξη