Προκήρυξη δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού Ελευσίνας
 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37-39 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ:2103358319

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με υποβολή ανοικτών προσφορών για την πώληση του μηχανολογικού  εξοπλισμού του  Εργοστασίου της στην Ελευσίνα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της Ελαιουργικής στην Αθήνα ,Πειραιώς 37-39 στις 05/11/2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Το τεύχος του διαγωνισμού καθώς και πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από τον κο.Ξεζωνάκη ,στο  τηλέφωνο 210 3358319 ή 2103358304. 

Αθήνα 22/10/2009
Ο ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Διαβάστε την προκήρυξη