ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2
 

Η Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Β.iv.1 του προγράμματος ελαιουργικών φορέων καν.(ΕΚ)867/2008, διοργανώνει διήμερο σεμινάριο στις 19 & 20 Ιανουαρίου 2010 στην έδρα της ΕΑΣ Χαλκιδικής στα Μουδανιά. Τα σεμινάριο αφορά στην «Εισαγωγή στα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, Agro 2.1 και Agro 2.2» και απευθύνεται σε γεωπόνους και υπευθύνους υλοποίησης της Δράσης Β.iv.1 «Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια», της ΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και της ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Την επιστημονική υποστήριξη του σεμιναρίου έχει η εταιρεία TUV HELLAS, η οποία με τα εξειδικευμένα στελέχη της έχει αναλάβει την εκπαίδευση των συνεταιριστικών υπαλλήλων των Ο.Ε.Φ. που συμμετέχουν στην Δράση Β.iv.1, του προγράμματος ελαιουργικών φορέων καν.(ΕΚ)867/2008 της Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ.