ΕΟΠ Ελαιουργική - Τεύχος Προκήρυξης - Δράση Γv1 Α' Φάση
 

Ε.Ο.Π.EΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
Πειραιώς 37-39 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ προκηρύσσει κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την ‘’ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37-39.’’Α ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Γ.v.1΄΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ’’ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ)867/2008.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε €120.000,00 χωρίς Φ.Π.Α., και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι της 30-12-2009.

 Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 14-09-2009 και ώρα 11.00 πμ.,στα γραφεία της Ε.Ο.Π.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Πειραιώς 37-39,6ος όροφος.

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ (Πειραιώς 37-39,6ος όροφος αρμόδιος κος. Μάριος Καρπαθίου,τηλ. 210 33 58 457).

Αθήνα 03-09-2009

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

Διαβάστε την Προκήρυξη