ΕΟΠ Ελαιουργική - Τεύχος Προκήρυξης - Δράση Γiv1 ΤΒ Ελαιοτριβείων
 

Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Π.EΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
Πειραιώς 37-39 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ προκηρύσσει κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου/Προμηθευτή Συσκευών Μέτρησης Ελαιοπεριεκτικότητας για τις ανάγκες της Δράσης Γ.i.v1 «Προσδιορισμός του Κατάλληλου Χρόνου Συγκομιδής των Ελαιοποιήσιμων Ελιών» στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ.Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στους τομείς του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας Ελιάς στο πλαίσιο ΚΑΝ(ΕΚ)867/2008»
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε €80.000,00 χωρίς Φ.Π.Α., και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι της 05-10-2009.

 Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 22-09-2009 και ώρα 11.00 πμ.,στα γραφεία της Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Π.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Πειραιώς 37-39,6ος όροφος.

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ (Πειραιώς 37-39,6ος όροφος αρμόδιος κος. Χάρης Ξεζωνάκης ,τηλ. 210 33 58 319).

Αθήνα 08-09-2009

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ

  Διαβάστε την προκήρυξη